DZIAŁANIA PR-OWE

PUBLIC RELATIONS i budowanie relacji z biznesowym otoczeniem zewnętrznym PR produktowy / Brand PR

Działania PR-owe, czyli działania public relations służą do kształtowania reputacji firmy w oczach odbiorców. Każdy podmiot powinien utrzymywać i dbać o pozytywny wizerunek publiczny. Pielęgnowanie stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem powinno być zaplanowane, świadome i długoterminowe. Dodatkowo nie można zapominać o budowaniu relacji z biznesowym otoczeniem zewnętrznym, które jest konieczne do efektywnego funkcjonowania każdej świadomej organizacji. Od czego więc zacząć i na jakie kroki się zdecydować?

1. Analiza grup opiniotwórczych (Influencer strategy)
2. Doradztwo strategiczne
3. Konferencje i briefingi prasowe
4. Monitoring mediów i analiza ilościowa/jakościowa
5. Medialne wydarzenia specjalne
6. Strategia komunikacji marki
7. Sponsoring, patronaty i negocjowanie umów
8. Szkolenia medialne
9. Wyjazdy prasowe

1. Analiza grup opiniotwórczych (Influencer strategy)

Influencer marketing to działania marketingowe oparte na współpracy reklamowej z influencerami, czyli osobami publikującymi treści w kanałach social media, obserwowanymi przez szerokie grono odbiorców. Daje to możliwość dotarcia do dużej grupy konsumentów, którzy często sugerują się opinią znanych w Internecie influencerów. Ta strategia, jak wiele innych, ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zdania są podzielone. Każda ze stron ma swoje argumenty. Najlepiej przeanalizować je, patrząc na zalety oraz wady tej strategii.

 Zalety:

 • widoczność (influencer marketing wpływa na pozycjonowanie strony poprzez naturalne linkowanie oraz pomaga dotrzeć do szerokiej grupy docelowej);
 • nowość (nowy sposób prezentowania produktu);
 • wiarygodność (wielu influencerów ma grono ludzi, którzy im ufają i zdają się na ich porady oraz chętnie kupują polecane przez nich produkty);
 • nienachalność (subtelna reklama, rekomendacja, która nie odrzuca odbiorców tak jak zwykła forma reklamy).

Wady:

 • brak oryginalności (nie jest łatwo znaleźć niszowych, skutecznych influencerów, przez co istnieje ryzyko, że nasza reklama zleje się z innymi, które promuje dany influencer);
 • koszty (ta forma strategii zyskuje coraz większą popularność, dlatego koszty stale rosną);
 • przywiązanie (jeśli decydujemy się na powiązanie naszej marki z konkretną osobą, musimy liczyć się z tym, że jeśli influencer wmiesza się w jakiś skandal, nasza marka również może na tym stracić);
 • trudny wybór (dobranie odpowiedniej osoby, która zachęci odbiorców do zwrócenia na nas uwagi, jest trudne, trzeba przewidzieć, jakich ludzi podziwiają nasi klienci, czy ta konkretna osoba wzbudzi ich zaufanie, czy ich przypadkiem nie zniechęci);
 • brak autentyczności (nie wszyscy ufają influencerom, część osób uważa, że są to przekupione osoby i nie traktuje takiej rekomendacji poważnie).

2. Doradztwo strategiczne

Jest to unikalny dla każdej firmy proces wsparcia kierunków zarządzania. Jego istotę stanowi opracowanie i stworzenie strategii, która zapewni sukces finansowy, społeczny, rynkowy i środowiskowy. Jest to wyzwanie o charakterze długoterminowego przewidywania i wnioskowania co do przyszłych wydarzeń. Wymaga współpracy pracowników na każdym szczeblu zarządzania. Istotna jest jedność działania, skupienie wokół wyznaczonych konkretnych celów i zadań. Doradztwo strategiczne łączy się z budowaniem strategii odpowiedzialności społecznej.

Na co zwrócić uwagę:

 • trendy rynkowe,
 • trendy gospodarczo-społeczno-kulturowe,
 • zmiany i trendy technologiczne,
 • zmiany polityczne,
 • różnice kulturowe,
 • zachowanie zarówno całych społeczności, jak i grup wpływu.

3. Konferencje i briefingi prasowe

Konferencje są to wydarzenie medialne, podczas których osoby chcące przekazać mediom ważne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęściej, do zadawania związanych z daną sprawą pytań. Briefing prasowy jest dość podobną formą spotkania z mediami, jednak ma bardziej „luźny” charakter. Różnica dotyczy przede wszystkim czasu trwania spotkania, liczby występujących osób oraz sposobu prezentowania informacji. Briefing przygotowywany jest przed lub po wydarzeniu, którego dotyczy. Przedstawiciel organizacji przekazuje ważne informacje krótko i zwięźle. Briefingi są organizowane nie tylko w salach konferencyjnych, ale również w ciekawych miejscach związanych z daną sprawą. Przed zorganizowaniem któregokolwiek z tych wydarzeń trzeba się poważnie zastanowić, czy jest ono potrzebne i czy mamy do przekazania naprawdę istotne informacje, które zainteresują media.

Dobre powody do organizacji wydarzenia medialnego:

 • premiera nowej usługi, produktu;
 • debiut rynkowy;
 • ogłoszenie przełomowego wydarzenia;
 • intrygujący kontekst (organizacja dużego wydarzenia, urodziny firmy itd.).

Należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach media są przeładowane ilością informacji, dlatego musimy mieć naprawdę ważny powód do zorganizowania tego typu wydarzenia, jeśli chcemy, by dziennikarze się nim zainteresowali.

4. Monitoring mediów i analiza ilościowa/jakościowa

Monitoring mediów jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w public relations. Polega na wyszukiwaniu w artykułach czy audycjach wszystkich mediów (telewizja, radio, prasa, Internet) określonych zagadnień. Są one później analizowane i przetwarzane, by sprostać potrzebom odbiorców. Najważniejszy jest dobór słów kluczowych, które mogą występować w opisie interesującego nas zagadnienia. Za pomocą monitoringu mediów uzyskuje się informacje o oczekiwaniach i potrzebach konsumentów. Można też ocenić, w jakiej kondycji są marki konkurencyjne i cała branża, porównując ilość wzmianek w Internecie na konkretny temat. Pozwala to również śledzić tendencje rynkowe oraz szanse i zagrożenia płynące z zewnętrznego otoczenia.

Analiza jakościowa i ilościowa przekazów medialnych to wnioskowanie na temat tego, jak firma prezentuje się w mediach, i wynika ona z realizowanego monitoringu. W przypadku analizy ilościowej:

 • monitoruje się liczbę opublikowanych w mediach materiałów z podziałem na pozytywne, neutralne i negatywne;
 • analizuje się liczbę publikacji z podziałem na ich autorów oraz rodzaj medium;
 • dokonuje się zestawienia tematycznego publikowanych materiałów.

Analiza jakościowa:

 • jest dokonywana na bazie oceny zgodności informacji ukazanych w mediach z kluczowym przesłaniem przygotowanym przez firmę i adresowanym następnie za pomocą mediów do otoczenia;
 • umożliwia określenie wpływu publikacji medialnych na wizerunek firmy. W oparciu o te analizy tworzy się raporty, które dostarczają informacji pomagających prowadzić stałą kontrolę zmian w wizerunku firmy na podstawie prowadzonych działań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji medialnych.

5. Medialne wydarzenia specjalne

Mają na celu przyciągnąć uwagę opinii publicznej oraz konsumentów do konkretnej marki bądź firmy poprzez jej zaistnienie w mediach. Eventy pełnią funkcję wizerunkową. Relacje z otoczeniem najlepiej buduje się przecież na spotkaniach w „cztery oczy”. Uzyskujemy wtedy komunikację dwukierunkową. Mamy możliwość usłyszeć na żywo oceny, recenzje i opinie na temat naszej firmy, działalności czy produktu.

Każde wydarzenie, w zależności od okazji, jest inne i powinno być wyjątkowe, by odbiorcy zwrócili na nie uwagę. Na takich wydarzeniach specjalnych, w przeciwieństwie do konferencji prasowych, to nie dziennikarze są najważniejsi, a przedstawiciele grupy docelowej, pod których kreuje się cały event. Jeśli wydarzenie specjalne ma zaistnieć w mediach, musi wnieść do branży coś nowego, innowacyjnego.

6. Strategia komunikacji marki

Określa, jak dana marka/firma powinna mówić o sobie, swoich produktach i usługach. Sukces nie wynika jedynie z posiadania unikalnej oferty, trzeba jeszcze odpowiednio przedstawić ją światu.

Tworząc strategię komunikacyjną, trzeba zwrócić uwagę na:

  • określenie i scharakteryzowanie grupy odbiorczej (kim jest odbiorca, jakie ma potrzeby, pragnienia, obawy, w jakich kanałach się porusza, jak najskuteczniej dotrzeć do niego z komunikacją);
  • określenie, w jaki sposób do tej pory komunikowaliśmy się z odbiorcami (wykorzystywane narzędzia i kanały);
  • porównanie i sprawdzenie, jak robi to konkurencja (co prezentuje rynek, czy używa tych samych narzędzi, form komunikacji);
  • stworzenie mapy percepcji (współrzędne pozycjonujące położenie twojej marki względem konkurencji; zorientujesz się, gdzie znajduje się twoja marka, a gdzie konkurencja, oraz w którą stronę powinieneś pójść);
  • rozpisanie piramidy wyróżników (fundamentalne cechy marki, które odróżnią ją od konkurencji);
  • sformułowanie big idea (główny motyw przewodni, który będzie przyświecał komunikacji twojej firmy);
  • określenie tone of voice (charakterystyczne cechy stylu komunikacji, spójność języka, dopasowanie do odbiorców);
  • wskazanie kontekstów komunikacyjnych (tematyka tego, o czym będziemy mówić, stworzenie kategorii związanych z różnymi odbiorcami marki, by dotrzeć do jak największej grupy zainteresowanych);
  • wybór narzędzi i kanałów komunikacyjnych (oparty na przyzwyczajeniach i potrzebach odbiorców oraz naszych zasobach);
  • planowanie weryfikacji strategii (wybranie metod mierzenia skuteczności strategii po jej wdrożeniu oraz czasu, po którym należy dokonać zmian, gdy badania wskażą mocne i słabe punkty strategii).

7. Sponsoring, patronaty i negocjowanie umów

 • Sponsoring to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji. Jest to umowa partnerska, w której sponsor przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki potrzebne do realizacji jego celów w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Istotą są tu skojarzenia, które sprawiają, że pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora.
 • Patronat medialny – polega na udostępnianiu przestrzeni reklamowej i informacyjnej przez przedsiębiorstwa z sektora mass mediów w celu promocji podmiotu lub wydarzenia. W zamian podmiot patronujący jest promowany w kontekście danego wydarzenia lub w danym podmiocie. Ma możliwość zamieszczania swoich reklam czy logotypów. W ten sposób obie strony czerpią ze współpracy.

8. Szkolenia medialne

Przygotowanie do umiejętnego występowania przed kamerą, udzielania wywiadów czy wystąpień publicznych. Uczą, jak należy się przygotować do takich wystąpień, jak się ubrać, zachowywać. Ich celem jest pokazanie, jak umiejętnie udzielać odpowiedzi, nawet gdy pytania nas zaskoczą.

9. Wyjazdy prasowe

Wyjazdy organizowane przez firmy dla dziennikarzy do miejsc, na których pozytywnym opisie i wizerunku w mediach zależy osobom organizującym wyjazd. Niezbędnym elementem dobrego wyjazdu prasowego jest duża dbałość o zapewnienie interesującego i ciekawego materiału merytorycznego, jakiego dziennikarze nie zdobyliby bez udziału w media tripie.

Portal używa cookies, korzystanie z portalu oznacza ich akceptację, więcej informacji na stronie “Polityka Cookies”