EVENTY MEDIALNE

Jedną z podstawowych form komunikacji firmy z otoczeniem są eventy medialne

Organizacja konferencji prasowych i produktowych pozwala  zwiększyć rozpoznawalność marki oraz zbudować bliższe relacje z mediami, klientami i partnerami. Kluczem do zorganizowania udanych wydarzeń jest właściwe rozpoznanie naszych celów, potrzeb grup docelowych oraz profesjonalna komunikacja marketingowa trwająca przez cały okres przygotowań eventu i niedługo po nim, by podsumować uzyskane efekty. Kompleksowa obsługa każdego z etapów przygotowań gwarantuje sukces.

Organizacja eventów i konferencji prasowych wraz z oprawą wizerunkową i techniczną (wybór obiektu konferencyjnego, oprawa techniczna i merytoryczna, kontakt z dziennikarzami i potencjalnymi partnerami). Patronaty merytoryczne i partnerskie. Organizacja wydarzeń specjalnych/dedykowanych danej grupie odbiorców na specjalne życzenie klienta/sponsora.

1. Audyt mediów

Określenie oczekiwań względem wizerunku oraz komunikacji podmiotu, a następnie zbadanie, jak wygląda to w rzeczywistości, jaka jest efektywność podejmowanych działań. Analiza słabych i mocnych stron komunikacji oraz dostępnych narzędzi, które mogą naprawić błędy. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak jesteśmy postrzegani przez odbiorców, media oraz reklamodawców. Audyt pomaga dostrzec potencjalny kierunek rozwoju działań oraz pozwala na obserwację efektów wprowadzonych zmian.

2. Konferencje prasowe

To jedna z form komunikacji bezpośredniej. Powinny być one organizowane, jeśli mamy do przekazania ważne, nowe i interesujące informacje. Podczas organizacji należy pamiętać o zaproszeniu dziennikarzy z różnych mediów, odpowiadających tematyce poruszanej na konferencji, warto również przygotować dla uczestników pakiety z podsumowaniem najważniejszych informacji ze spotkania. Ponadto należy uwzględnić w planie konferencji czas na zadawanie pytań przez media.

3. Briefingi prasowe

To mniejsza forma konferencji prasowych, znacznie krótsza, obejmująca węższy zakres tematyczny. Polega na krótkim przedstawieniu stanowiska wobec określonej sytuacji lub podsumowaniu wydarzenia. Organizowane są w bardziej kameralnej grupie dziennikarzy zainteresowanych tematyką, do której odnosi się spotkanie.

4. Monitoring i analiza mediów – jakościowa i ilościowa

To obserwacja, w jakim zakresie i ilości są udostępniane nasze treści oraz jaki mają wydźwięk – pozytywny, neutralny czy negatywny. Dzięki temu możemy interweniować w razie kryzysowych sytuacji lub minimalizować ryzyko ich występowania bądź prowadzić interakcję z użytkownikami w określonych obszarach, a także odpowiadać zawczasu na potrzeby odbiorców. Ponadto na podstawie analizy mediów możemy stwierdzić, jaka tematyka i które działania spotykają się z największym zainteresowaniem odbiorców oraz innych podmiotów medialnych. Monitoring może służyć nadzorowaniu nie tylko wizerunku, ale także prowadzonych kampanii marketingowych związanych z organizowanymi przez podmiot wydarzeniami.

5. Opracowywanie dokumentów medialnych

To praca nad treściami przekazywanymi do mediów: informacjami prasowymi, komunikatami, zaproszeniami na konferencje prasowe oraz ich podsumowaniami, które są następnie przekazywane do podmiotów medialnych

6. Szkolenia medialne

Szkolenia w zakresie wystąpień publicznych, również tych przed kamerą lub przed mikrofonem. Uczą, jak należy się wypowiadać, jakich gestów używać oraz jak należy prawidłowo dobrać strój do okoliczności wystąpienia. Ćwiczenia prowadzone są m.in. w zakresie wypowiadania się, doboru słów, panowania nad stresem i emocjami. Mogą obejmować nie tylko osoby najwyższe stanowiskiem w organizacji, ale również szeregowych pracowników, aby wiedzieli oni, w jaki sposób komunikować się z mediami.

7. Wyjazdy prasowe

To zorganizowane wyjazdy dla dziennikarzy, mające na celu zwrócenie ich uwagi na konkretną kwestię, wyjaśnienie zasad działania oraz przedstawienie możliwości. Wyjazdy prasowe pozwalają zwiększyć widzialność określonych wydarzeń/ofert w mediach. Dziennikarzom zapewniają dodatkowe treści merytoryczne oraz informacje, które można pozyskać jedynie na miejscu. Pozyskane informacje można wykorzystać w przygotowywanych publikacjach. Wyjazdy pogłębiają również kontakt na linii organizator–media.

Portal używa cookies, korzystanie z portalu oznacza ich akceptację, więcej informacji na stronie “Polityka Cookies”